Miród-forrásért Egyesület
Köszöntő
A Miród-forrás (Rákos kút) története
    Az első írásos emlék a forrás múltjából, 1248-ból származik. Igaz erre a forrás újraszentelése után két évvel derült fény. A Váradsziget nevű vár keresése közben a levéltárban került elő egy földeladási bizonylat, mely kimondja, hogy a Váradsziget a Miród vizétől északra van. A másik adat 1265-ből származik, ami azt mondja ki, hogy a Miród-forrás a Stremtől délre helyezkedik el. A két oklevél bizonyítja azt, hogy a forrás már a XIII. század közepén valamilyen formában létezett.
   A pontos, hiteles, és új adat, 1864-ből származik, amikor Pesty Frigyes történész megpróbált a falvakból minden nevezetességet összeszedni, és Kemestaródfán ezt találta, illetve a feltett kérdésére Márton Ferenc községbíró ezt a választ adta.
„Rákos-kút, az Ó-hegy tövében egy forrás, s nevezetét Rákos családtól nyerte. Ehhez a forráshoz szoknak a hideglázban szenvedők járni, vízéből inni, és a mellette lévő bokrokra, hajakból vagy más rútságokból egy darabocskát kötni. A szomszéd községek előtt is ismeretes forrás vize hideg, és kemény, talán némi gyógyerővel is bír, minthogy több hideglázban szenvedők vízétől meggyógyultak.”
   Hogy pontosan mikor keletkezett a forrás, arról nincs adat. A fent olvasható írás keletkezésének idejében, a faluban lakó Erdődy család egyik leszármazottja (neve sajnos a feledés homályába veszett) foglalkozott a forrás történetével. A következő, immár hiteles leírás a XIX. század végére tehető. Ekkor, a Gasztonyban élő József főhercegnek a vadásza (a név itt sem ismeretes) foglalkozott a kút történetével. Tisztogatta a forrást, széppé varázsolta a környéket. Ez az ember feleségül vett egy Láng Teréz nevű taródfai lányt, aki férje halála után minden írásos adatot megőrzött. Az Ő elbeszéléséből tudjuk, hogy régebben a falusiak, és a környékbeliek korsókkal, és kancsókkal felszerelkezve jöttek a forráshoz, és vittek haza a vízből, mivel az a hír járta, hogy a forrás vízének gyógyító hatása van, és a női bajok, elsősorban anyaméhrák gyógyítására szolgál. 
   A forráshoz közellévő Strem nevű patakon (ebbe csordogál bele a forrás vize) még egy híd is átívelt, amin még a Monarchia idején az osztrákok is átjártak a forráshoz. A kút közelében padok voltak találhatók, hogy a messziről jött emberek kipihenjék fáradalmaikat. A kút mellett néha tábortüzet gyújtottak, szalonnát sütöttek a látogatók. A forrás mögött, a partoldalba pedig egy oltárkápolna volt, benne pedig egy Szűz Mária szobor, mivel az akkor a faluban élő idős emberek Szűz Máriát választották a forrás védőszentjéül. Minden év szeptemberében a falusiak Mária búcsút tartottak, és kizarándokoltak a forráshoz
   Az 1940-es évek elején a cserkészek jártak a faluban, és amikor megtudták, hogy van a községben egy ilyen nevezetesség, felkeresték azt, és rendbe is szedték. A cserkészek vezetője Sinkovits Imre, a későbbi kiváló színművész volt, aki nemrég távozott az élők sorából.
   A régi rendszer, és annak ideológiája, hogy mindenáron a határt meg kell védeni az idegen „betolakodók” ellen teljesen elsorvasztotta a kút legendáját.
   Mivel a forrás nagyon közel van a határhoz (20 méter) a kutat betemették, a kút felett található oltárkápolnát lerombolták.  Így vegetált a kút 1990-ig, amikor a faluban élő három ember gondolta úgy, hogy mégiscsak meg kellene menteni a kutat az enyészettől. A forrást kiásták, vízelvezetés miatt vízelvezető gyűrűket raktak le, és megtisztították a környéket a gaztól.
   2000 októberében vetődött fel először a kegyhely felújítása, de akkor még csak vágyakoztunk rá, hogy ebből talán lesz valami.
   Végül sok szervezés meghozta a gyümölcsét, sok támogató anyagi támogatásával és hihetetlen sok társadalmi munkával felépítettük a kegyhelyet. Egyszer elkészült maga a forrás, ami egy kápolna, melynek aljából csobog a forrásvíz. Felállításra került egy hatalmas fakereszt, ami a forrás mellé került, szembe a bejárattal, hogy messziről kitűnve fogadja a zarándokokat. A kereszt elé, a forrás mellé helyeztük a miséző oltárt, a kegyhely elé pedig a Sinkovits emléktábla került. A kegyhelyet körbekerítettük kerítéssel a vadak elleni védekezés miatt. Mára a Miród-forrás kegyhely Vas megye egyik legnagyobb turisztikai látványossága lett.
   A munkálatok 2003-2004-ben is folytatódtak. Egy Lourdes-i barlang került felállításra, Boldog Batthyány László boldoggá avatásának emlékére. Továbbá a forráshoz vezető mintegy 700 méteres út mellett 2004-ben a 14 úti stáció keresztjei lettek elhelyezve. A dolog egyedüliségét az adja, hogy minden egyes keresztnek külön gazdája, gondozója van. Gondozóik a falusi gyerekek, illetve szüleik. Időközben a kegyhelyhez vezető utat a falusi emberek adományaiból kaviccsal borítottuk, így most a forrás, esőben is jól megközelíthető. 2005-ben egy harangot szenteltünk a kegyhelyen, valamint a Miród-forrás versét márványtáblába vésettük, és azt helyeztük el a forrásnál. 2005 év szeptemberében Mindszenty-emlékművet szenteltünk a hármas Mindszenty évforduló alkalmából, melyet Lezsák Sándor a Mindszenty Társaság elnöke avatott fel. 2006-ban az I. és a II. világháborúban elesetteknek, és az 1956-os forradalom üldözötteinek állítottunk emléket. 2007-ben Brenner emlékművet szenteltünk Brenner János plébános meggyilkolásának 50 éves évfordulója alkalmából. Továbbá a régi, elsősorban a vadak ellen készült kapu helyett egy csodaszép székely kaput készítettünk. 2008-ban az egyesületünk is beszállt abba az összefogásba, mellyel felújítottuk Kemestaródfa templomát. Ugyanebben az évben a régi, balesetveszélyes taródfai temetőkeresztet is felújítottuk. A templomszentelésre júliusban a község búcsúnapján került sor, míg a kereszt felszentelése augusztusban történt. A templomot dr. Veres András megyéspüspök, míg a keresztet dr. Márffy Gyula veszprémi érsek atya szentelte fel. Az augusztusi rendezvény alkalmából ünnepeltük a kegyhely fennállásának 760. évfordulóját. 2009. július 5-én szenteltük az egyesület által készíttetett 1848-49-es hősi emlékművet, de a templom előtti tér térkövezését és a hősi emlékművek díszkivilágítását is mi finanszíroztuk. 2010. szeptember 20-án a kegyhely is bekapcsolódott a Kulturális Örökség Napjai című rendezvénysorozatba. A rendezvény apropóján felszentelésre került a felújított kemesmáli temetőkapu, a temető keresztje és a falu végén található kőkereszt is.    
   2005-től folyamatosan fogadunk diák és felnőtt csoportokat táborozás, kirándulás céljából. Szándékosan nyitottunk a gyerekek felé ugyanis úgy gondoljuk, hogy Ők a jövőnk zálogai, velük kell ilyen korban megtanítani a természet és a védett értékek szeretetét. A nyitás pontosan azt jelenti, hogy április végétől október elejéig (időjárástól függően) hétvégenként diákcsoportokat fogadunk, akik a kegyhelynél táboroznak, túráznak. A látogatás folyamán elmondjuk a gyerekeknek a kegyhely régi és felújításának a történetét. Valamint megismertetjük őket a község történetével, szokásaival, hagyományaival. Ezek mellett a gyerekek sétálhatnak a jó levegőn, szalonnát süthetnek, és horgászhatnak a kegyhely mellett folyó patakban.  
   A kegyhelyről több könyv, kiadvány és képeslap készült. A legnagyobb összefoglaló mű 2006-ban készült el, amikor a kegyhely régi, és felújításának a története teljes egészében feldolgozásra került egy képpel bőven illusztrált 150 oldalas kiadványban. 2007 januárjában alakult a Miród-forrásért Egyesület, mely szervezet a kegyhely ügyeit, dolgait fogja össze.
 
A kegyhely elérhetőségei: tel: 30/300-1661, fax: 94/432-048, e-mail: takogabor@freemail.hu
A Miród-forrás kegyhely honlapja: mirod-forras.egalnet.hu
 
 
Miród-forrás verse
 
Erdő csendes mélyén, áldott völgy ölén,
A hegyoldali szent szűz ősi kegyhelyén,
Harang szava kondul, ének hangja száll,
Köszöntgetni jöttünk Téged Szűzanyánk.
 
Ahol dohos fű, és lombos ág,
Itt élt remetén kinek őrzi lábnyomát.
Itt borultunk térdre, és szállt fel imánk,
Légy ezerszer áldott édes Szűzanyánk.
 
Jó nekünk itt lenni hűs forrás tövén,
Hallgatni a víznek csobogás neszét,
Hull a perc az óra, mormolják a habok,
Eljön egyszer az is, melyben meghalok.
 
Segítsél úgy élni édes Szűzanyám,
Boldogan várhassam életem alkonyát,
Amely mindörökre majd Tehozzád fűz,
Hófehér szeplőtelen hegyoldali szent Szűz.
 
 
Verstörténet
 
 
   Íródott valamikor 1910 körül. A pontos időpontot nem tudjuk, mindenesetre az biztos, hogy még 1867-ben amikor Pesty Frigyes helytörténész írt a forrásról akkor még nem volt meg a vers. A szerző nevét sem tudjuk és azt sem, hogy miért írta, és hogy esetleg megrendelésre írta-e vagy magától. Az biztos, hogy egy Láng Teréz nevű taródfai lányhoz került a vers az idők folyamán, aki odaadta azt Márffy Józsefnek. Jóska bácsi őrizgette azt évtizedeken keresztül. 2001-ben, amikor elkezdtünk foglalkozni a forrás történetével, akkor adta közszemlére a verset, és a 2002-es kegyhelyszentelésen hangzott el először nagyobb közönség előtt. A versnek úgy próbáltunk méltó emléket állítani, hogy azt egy márványtáblába vésettük és a kegyhely közepére helyeztük. A vers emléktábláját 2005-ben avattuk fel.
  
                                                                                                                              Takó Gábor
a Miród-forrásért Egyesület elnöke
Felhívás
- Várjuk kedves látogatóinkat egy festői, nyugodt kis helyen Kemestaródfán a Miród-forrás kegyhelynél.
- Várjuk iskolás csoportok látogatását akár egy napra, akár többre.
- A kegyhelyen lehet horgászni, fürödni a patakban, szalonnát sütni, túrázni.
- A látogatókat kérésre megismertetjük a kegyhely történetével.
- Kisebb csoportokat a Miród-forrás Egyesület vendégül lát egy kis szendviccsel, süteménnyel.
- Várjuk a táborozókat, cserkészeket, családokat, baráti társaságokat több napos sátortáborozás céljából.
- A kegyhelyre és környékére körülbelül tíz sátor állítható fel.
- Egészségügyi helyiség rendelkezésre áll.
- Várjuk kedves vendégeinket vallási rendezvényeinken, amik a Miród-forrás napok keretében zajlanak,
  és melyeket mindig július első hetében tartunk, és Sarlós Boldogasszony búcsúnapjához köthetőek. 
- Várjuk a házasulandó párokat, ugyanis a kegyhelyen, egyházi esküvők is zajlódhatnak. Ilyen esküvőhöz 
  minden segítséget megad a Miród-forrásért Egyesület.
- Minden rendezvényhez (táborozás, túrázás, stb) a helyet ingyen biztosítjuk a jelentkezőknek, esküvők
  alkalmával csak a díszítés (virág) költségét kell megfizetni.
Köszönet
A Miród-forrásért Egyesület megköszöni minden egyes támogatójának a 2013. évi személyi jövedelemadója 1 %-ából juttatott 36.627 Ft támogatást. Ígérjük, hogy a pénzt jó és nemes célra használjuk.
 
Kérjük, hogy továbbra is támogassák egyesületünket.
 
Adószám: 18897298-1-18
Egyházközségek az Őrség kapujában
Megjelent Takó Gábor új könyve, melynek címe: „Egyházközségek az Őrség kapujában”. A könyvben a csákánydoroszlói plébániához tartozó 7 falu egyházközségének történetét olvashatják a kezdetektől napjainkig. A templomok és egyházi események történetén túl az egyházi iskolák eseményeiről is olvashat az érdeklődő. A papok, káplánok nevein kívül, a reformáció és ellenreformáció hatásait is megtalálja a könyvben az olvasó. Valamint az csákánydoroszlói plébániához tartozó két szakrális helyről, a Miród-forrásról és a Mária kertről is olvashatnak.
A könyv 1.200 Ft-os áron megvásárolható, melyből a szerző 500 Ft-ot a kemestaródfai templom 100 éves évfordulójának méltó megünneplésére ajánl fel. Érd: 30/300-1661.
Díszgyertyák a Miród-forrás kegyhelyről
A kegyhely fennállásának 760 éves évfordulója alkalmából díszgyertyákat készítettünk, melyek megvásárolhatók. Van egy vastagabb és egy vékonyabb fajta. A vastagabb 20 cm magas és 5 cm széles a vékonyabb 18 cm magas és 2 cm széles. A gyertyákon a Miród-forrás Mária kegyhely képe látható. A díszgyertyákat rendelni is lehet, és egy - két héten belül (darabszámtól függően) szállítani tudjuk, akár nagyobb tételben is.
A gyertyák ára:
 - vastagabb: 800 Ft/db,
 - vékonyabb: 400 Ft/db.
Érdeklődni: Takó Gábor tel.: 30/300-1661.
Póló a Miród-forrás képével
A Kulturális Örökség Napjára a szervezők Miród-forrásos pólókat készíttettek. A pólók 1500 FT/db áron többféle méretben kaphatók, vagy nagyobb tétel vásárlása esetén rendelhetők.
 
Tel: 30/300-1661
Képgyűjtemény
relIndexasc
Szögesdrót a forrás helyén
forrás helyén
Minden így kezdődött
kezdődött
Társadalmi munkások a kegyhelynél
munkások
Egy nagy segítő, aki már felülről vigyáz a forrásra
segítő
Márffy József, aki nélkül nem lenne kegyhely
                                 
Fogadó kapu
Mindszenty emlékmű
emlékmű
Stációk keresztjei
keresztjei
Székely kapu
kapu
Miród-forrás
       
Miród-forrás
  
Kereszt a forrásnál
forrásnál
Sinkovits emlékmű
emlékmű
Lourdes-i barlang
barlang
Miród-forrás verse
verse
Brenner emlékmű
emlékmű
48-as emlékmű
56-os emlékmű
A kemesmáli temető kapuja
temető kapuja
Kemesmáli temetőkereszt
temetőkereszt
Taródfai
falukereszt
Taródfai temetőkereszt
temetőkereszt
Díszgyertya
Póló
Rendezvények
                                   
Mátraverebély 2011
               
10 éves évforduló
     
    
Vendégkönyv
Név
E-mail
Üzenet
cdatedesc101message-1false
« | 1 | »
2012.08.20. 13:24 - Takó Gábor
 Kedves Magdolna! Örömmel vettem, hogy olvasta honlapunkat. Sajnálom, hogy csak most válaszolok, de ma reggel jöttem meg Erdélyből. Természetesen a víz vizsgálati eredményét el tudom Önnek küldeni, abban az esetben, ha kapok Öntől egy email címet. A honlapra azért nem tettük fel, mert úgy gondoltam, hogy nem sokat érdekel a víz összetétele. (Ezek szerint tévesen gondoltam.) Ami pedig a gyógyító hatását érinti, sajnos ezelőtt 10 éve, 2002 januárjában, amikor a vizet bevizsgáltattuk nem volt rá anyagi keret ennek kiderítésére. Már akkor 120.000 Ft lett volna a vizsgálat ráadásul Pestre kellett volna vinni a vizet. A vizsgálat költsége azóta gondolom a sokszorosára növekedett. Úgy gondoltuk, hogy ha van xy összegünk, akkor azt nem a vizsgálatra, hanem a kegyhely fejlesztésére fordítjuk. Ha az elkövetkezendő időszakban lesz rá anyagi lehetőségünk, sor fog kerülni a vizsgálatra. Ami pedig a történetet illeti amikor 1864-ben Pesty Frigyes rákérdezett a forrásra, akkor helybeliek válaszoltak a feltett kérdésre. Azt hiszem bízhatunk az elődeink tapasztalatában. Köszönöm kedves sorait, tisztelettel: Takó Gábor
2012.08.14. 00:37 - Feiler Magdolna
 hallo- nagy erdeklödessel olvastam ezt a cikket- de sajnos a vizröl egyaltalan nincs orvosilag esetleg kemialiag absolut semmi nincs irva--- vagy nincs is semmi hatasa-- nagyon megköszönöm a valaszokat - sok szeretettel - Magdi iden a Mirod fprrasrol van itt szo
2007.11.22. 20:39 - ifj.Bedőcs Gyula
 Nagyon tetszik a honlapjuk.
Rendszer
Üdvözöljük!
« | 1 | »
Miród-forrás
       
Bejelentkezés
Betöltés...
Számláló
Betöltés...
Oldaltérkép